mail

应急避难场所

      应急避难场所

     (位育中学/城桥中学/育塘小学/马陆小学/上大附中/罗店中学/震川中学)

      建设地点:上海市

      功能性质:应急避难场所

    项目特点: 作为应对突发公共事件的一项灾民安置措施,是现代化大城市用于民众躲避火灾、爆炸、洪水、地震、疫情等重大突发公共事件的安全避难场所。